Công nghiệp

Khu công nghiệp Yên Phong – Samsung

Chủ đầu tư Samsung Việt Nam
Hạng mục thi công Xây dựng hệ thống chiếu sáng
Tổng giá trị đầu tư 88 tỷ đồng
Năm thực hiện 2015