Công nghiệp

Khu công nghiệp Nguyên Khê

Vị trí Xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Hà Nội
Chủ đầu tư Công ty CP Đông Thành Hà Nội
Hạng mục thi công Xây dựng hạ tầng kỹ thuật
Tổng giá trị đầu tư 416 tỷ đồng