dự án vinadic
Hạ tầng & Giao thông

Đường từ QL3 đến khu CN Nguyên Khê – Huyện Đông Anh

Dự án Đường từ QL3 đến khu CN Nguyên Khê – Huyện Đông Anh
Địa điểm Xã Nguyên Khê – huyện Đông Anh TP Hà Nội
Chủ đầu tư Ban QLDA huyện Đông Anh
Quy mô 32m, chiều dài tuyến: 3,5km