dự án vinadic
Hạ tầng & Giao thông

Đường trục chính nội thị xã Lai Châu

Dự án Đường trục chính nội thị xã Lai Châu
Địa điểm Thị xã Lai Châu -Tỉnh Lai Châu
Chủ đầu tư Ban quản lý các dự án tỉnh Lai Châu
Quy mô 58m, chiều dài tuyến: 5 km