dự án vinadic
Cơ điện

Đường sắt trên cao Hà Đông – Cát Linh

Dự án Đường sắt trên cao Hà Đông – Cát Linh
Địa điểm Hà Đông – Cát Linh
Chủ đầu tư Bộ giao thông vận tải
Hạng mục Thi công cơ điện