dự án vinadic
Hạ tầng & Giao thông

Đường Pa Tần

Vị trí Mường Tè, Lai Châu
Chủ đầu tư Sở GTVT Lai Châu
Hạng mục thi công Gói thầu số 16 đầu tư đường Pa Tần
Tổng giá trị đầu tư 90 tỷ đồng