Nhà ở cao tầng (IA4)

  Địa chỉ Khu đô thị phía Bắc, đường 23B, xã Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội Quy mô 10.770

Trung tâm Nguyên phụ liệu da giày Hà Nội – Vinatex

Địa chỉ Xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội Quy mô 7.390 m2 Tổng mức đầu tư  620 tỷ

4 Cụm công nghiệp

Khu CN Vân Nội Khu CN Nguyên Khê Khu CN Phổ Yên Khu CN Phủ Lý Địa chỉ Đông Anh

Trường trung học cơ sở Archimedes

Địa chỉ Khu đô thị phía Bắc, đường 23B, xã Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội Quy mô 9.749 m2

Khu văn phòng & nhà ở Phú Diễn

Địa chỉ Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội Quy mô 9.124 m2 Tổng mức đầu tư 270 tỷ đồng

Khu công nghiệp Nguyên Khê

Địa chỉ Xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, Hà Nội Quy mô 77 ha Tổng mức đầu tư 1.708 tỷ

Chợ gỗ Vân Hà

Địa chỉ Xã Vân Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội Quy mô 4.8 ha Tổng mức đầu tư 250 tỷ

Chợ Mun

Địa chỉ Xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội Quy mô 1.244 ha Tổng mức đầu tư 120 tỷ