dự án vinadic
Hạ tầng & Giao thông

Đầu tư, cải tạo, nâng cấp QL38 đoạn nối QL1 với QL5 qua địa phận tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương theo hình thức hợp đồng BOT

Dự án Đầu tư, cải tạo, nâng cấp QL38 đoạn nối QL1 với QL5 qua địa phận tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương theo hình thức hợp đồng BOT
Chủ đầu tư Công ty Cổ phần BOT38
Quy mô Thi công phần đường, phần cống thoát nước ngang.