Dân dụng, Hạ tầng & Giao thông

Công viên Đại Dương – Hạ Long

 

Chủ đầu tư Công ty TNHH Olympia
Hạng mục thi công – Cung cấp vật tư, thi công điện chiếu sáng giai đoạn 1

– Thi công trạm xử lý nước thải

Tổng giá trị đầu tư 170 tỷ đồng
Năm thực hiện 2015