Bất động sản

Chợ Mun

Địa chỉ Xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội
Quy mô 1.244 ha
Tổng mức đầu tư 120 tỷ đồng
Tình trạng Đã đi vào hoạt động