dự án vinadic
Đầu tư Bất động sản

Chợ gỗ Vân Hà

Địa chỉ Xã Vân Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội
Quy mô 4.8 ha
Tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng
Tình trạng Đã giải phóng mặt bằng và đang đầu tư xây dựng