Read More
Tin dự án, Tin dự án, Tin dự án, Tin dự án, Tin dự án, Tin dự án, Tin dự án, Tin dự án, Tin dự án, Tin dự án

VINADIC ứng dụng công nghệ thi công lắp ghép hiện đại

Thi công - xây lắp là một trong những lĩnh vực hoạt động cốt lõi của VINADIC, là lĩnh vực hoạt động ngay từ ngày đầu thành lập và được duy trì, phát triển liên tục, là mũi nhọn thúc đẩy sự phát triển...

Read more