Read More
Tin dự án, Tin dự án, Tin dự án, Tin dự án, Tin dự án, Tin dự án, Tin dự án, Tin dự án, Tin dự án, Tin dự án

VINADIC – Cuộc đua bắt đầu

Vinadic đã tham gia đấu thầu và thắng thầu rất nhiều các dự án, công trình, thi công đảm bảo tiến độ và chất lượng nên được các Chủ đầu tư đánh giá  cao. Cùng sự phát triển mạnh mẽ của thị trường ngành xây...

Read more