dự án vinadic
Xem thêm
Hạ tầng & Giao thông

Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây – Hòa Lạc – Xuân Mai – Miếu Môn – Hà Nội – Hà Đông, gia đoạn 2 nâng công suất lên 600.000m3/ngđ

Dự án  Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây – Hòa Lạc – Xuân Mai – Miếu Môn – Hà Nội – Hà Đông, gia đoạn 2 nâng công suất lên 600.000m3/ngđ Địa điểm Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội Tổng thầu Liên danh Viwaseen...

Xem thêm

vinadic
Xem thêm
Hạ tầng & Giao thông

Xây dựng mạng đường ống cấp nước liên xã Hiệp Thuận, Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội

Dự án  Xây dựng mạng đường ống cấp nước liên xã Hiệp Thuận, Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội Địa điểm xã Hiệp Thuận, Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội Chủ đầu tư Ban QLDA chương trình nước sạch và VS nông thôn

Xem thêm