Read More
Công nghiệp & Thương mại, Công nghiệp & Thương mại, Công nghiệp & Thương mại, Công nghiệp & Thương mại, Công nghiệp & Thương mại, Công nghiệp & Thương mại, Công nghiệp & Thương mại

Đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải KCN Yên Bình, công suất: 30.000m3/ngđ – Giai đoạn 1,2

Dự án  Đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải KCN Yên Bình, công suất: 30.000m3/ngđ – Giai đoạn 1,2 Địa điểm KCN Yên Bình Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Yên Bình Công suất 30.000m3/ngđ

Read more

dự án vinadic
Read More
Hạ tầng & Giao thông, Hạ tầng & Giao thông

Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây – Hòa Lạc – Xuân Mai – Miếu Môn – Hà Nội – Hà Đông, gia đoạn 2 nâng công suất lên 600.000m3/ngđ

Dự án  Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây – Hòa Lạc – Xuân Mai – Miếu Môn – Hà Nội – Hà Đông, gia đoạn 2 nâng công suất lên 600.000m3/ngđ Địa điểm Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội Tổng thầu Liên danh Viwaseen...

Read more