Read More
Năng lượng & Môi trường, Năng lượng & Môi trường, Năng lượng & Môi trường, Năng lượng & Môi trường, Năng lượng & Môi trường, Năng lượng & Môi trường, Năng lượng & Môi trường, Năng lượng & Môi trường, Năng lượng & Môi trường

Thủy điện Nậm Lằn

Dự án  Thủy điện Nậm Lằn Địa điểm Xã K Lăng, Huyện Mường Tè, Lai Châu Chủ đầu tư Công ty CP phát triển điện Vạn Thắng Hạng mục Thi công xây dựng toàn bộ công trình

Read more