Read More
Công nghiệp

04 Khu công nghiệp

Khu CN Vân Nội Khu CN Nguyên Khê Khu CN Phổ Yên Khu CN Kiện Khê Địa chỉ Đông Anh - Hà Nội Đông Anh - Hà Nội Thái Nguyên Hà Nam Quy mô 10.68 ha 12.1 ha 10.6 ha 19.6 ha Giá trị đầu tư 608 tỷ đồng 730 tỷ đồng 815 tỷ đồng 435 tỷ đồng Tình trạng Đang hoạt động Đang hoạt...

Read more

dự án vinadic
Read More
Công nghiệp, Công nghiệp, Đầu tư Bất động sản, Đầu tư Bất động sản, Đầu tư Bất động sản, Đầu tư Bất động sản, Đầu tư Bất động sản, Đầu tư Bất động sản, Đầu tư Bất động sản, Đầu tư Bất động sản

Khu công nghiệp Nguyên Khê

Địa chỉ Xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, Hà Nội Quy mô 77 ha Tổng mức đầu tư 1.708 tỷ đồng Tình trạng Đầu tư xây dựng & cho thuê

Read more