dự án vinadic
Hạ tầng & Giao thông

Cảng hàng không Quảng Ninh

Dự án Cảng hàng không Quảng Ninh
Địa điểm Huyện Vân Đồn – Tỉnh Quảng Ninh
Chủ đầu tư Công ty TNHH Xây dựng công nghiệp Olympia
Hạng mục Đường lăn, sân đổ, đường cất hạ cánh
Quy mô Diện tích đường 240.000 m2