dự án vinadic
Dân dụng

Bệnh viện sản nhi Ninh Bình

Chủ đầu tư Tập đoàn Xuân Thành
Tổng giá trị đầu tư 344 tỷ đồng