dự án vinadic
Bất động sản

4 Cụm công nghiệp

Khu CN Vân Nội Khu CN Nguyên Khê Khu CN Phổ Yên Khu CN Phủ Lý
Địa chỉ Đông Anh – Hà Nội Đông Anh – Hà Nội Thái Nguyên Hà Nam
Quy mô 10.68 ha 12.1 ha 10.6 ha 19.6 ha
Giá trị đầu tư 608 tỷ đồng 730 tỷ đồng 815 tỷ đồng 435 tỷ đồng
Tình trạng Đang hoạt động Đang hoạt động Đang hoạt động Đang hoạt động