dự án vinadic
Hạ tầng & Giao thông

Nạo vét đầm Vân Trì và thi công kè bờ xung quanh đầm Vân Trì

Dự án Nạo vét đầm Vân Trì và thi công kè bờ xung quanh đầm Vân Trì
Địa điểm Huyện Đông Anh – TP Hà Nội
Chủ đầu tư Công ty Đầu tư Xây dựng NN và PTNT Hà Nội
Hạng mục + Nạo vét cải tạo Đầm Vân Trì

+ Xây bờ kè xung quanh đầm Vân Trì

Quy mô Khối lượng nạo vét 80.000 m3; Diện tích bờ kè: 18.000 m2